Ảnh đại diện Quang (AY6791)
Huỳnh *** Quang
28/11/1992
0912569***
Bình Định, Phú Yên
huynhtrongquan***@gmail.com
Nam
tổ *** khu vực *** phường trần hưng đạo
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Bình Định, Phú Yên
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết