Ảnh đại diện Khanh (AY7715)
Bùi Bá *** Khanh
25/05/1982
0938121***
Tp Hồ Chí Minh
tieuta***@gmail.com
Nam
*** đoàn văn bơ p 16,Q4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết