Ảnh đại diện Hiệu (AY8652)
Đào *** Hiệu
21/06/1998
0347250***
Hà Nội
daohuyhieu2***@gmail.com
Nam
Hà đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Đầu tư
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết