Ảnh đại diện Tân (AZ0605)
Phạm Hoàng Tân
26/06/1999
0945558***
Bình Thuận
hoangtan838***@gmail.com
Nam
Phan Thiết, Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Thuận
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết