Ảnh đại diện Tú (AZ1940)
Hoàng ***
05/07/1988
0982870***
Hà Nội
mrtester***@gmail.com
Nam
Trưng Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết