Ảnh đại diện Phước (AZ2113)
Vũ Nguyên Phước
26/06/1997
0966055***
Bình Phước
nguyenphuoc***@gmail.com
Nam
Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Phước
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết