Ảnh đại diện Em (AZ2602)
Đoàn *** Em
01/08/1996
0913977***
Cần Thơ
tuandoan081***@gmail.com
Nam
Thạnh bình, thạnh qươi, mỹ xuyên, Sóc trăng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Cần Thơ
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết