Ảnh đại diện Thạch (AZ6082)
Phạm *** Thạch
26/02/1997
0966456***
Tp Hồ Chí Minh
pnthac***@gmail.com
Nam
*** Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết