Ảnh đại diện Khang (AZ6110)
Thái Thúc *** Khang
07/07/1995
0763671***
Tp Hồ Chí Minh
khangtt***@gmail.com
Nam
*** Vạn Kiếp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết