Ảnh đại diện Duy (AZ6207)
Nguyễn *** Duy
07/07/1997
0392738***
Khánh Hòa
nguyennhatdu***@gmail.com
Nam
*** Lê Hồng Phong, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Khánh Hòa
5,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết