Ảnh đại diện Nghiệp (AZ7173)
Phan *** Nghiệp
15/11/1995
0914027***
Hà Nội
tp.phanquocngh***@gmail.com
Nam
Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết