Ảnh đại diện Tâm (AZ7567)
Vũ Văn Tâm
28/06/1981
0777947***
Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Vutam28061***@gmail.com
Nam
*** Lô 84 Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Bất động sản
Luật Đầu tư
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết