Ảnh đại diện Quang (AZ8411)
Đinh *** Quang
08/04/1998
0355176***
Hà Nội
qdinhxuan8***@gmail.com
Nam
Ktx Đại học kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết