Ảnh đại diện Tuân (AZ8570)
Nguyễn *** Tuân
24/06/1993
0967679***
Hà Nội
ngoctuan2***@gmail.com
Nam
Bắc Ninh, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Không yêu cầu
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết