Ảnh đại diện Nhật (AZ8918)
Nguyễn Duy *** Nhật
03/08/1996
0848559***
Kiên Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyenduykhanhn***@gmail.com
Nam
*** mạc cửu vĩnh quang, rạch giá, kiên giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Kiên Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5,5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết