Ảnh đại diện Thiện (AZ9206)
Nguyễn Đức Thiện
26/06/1986
03965398***
Tp Hồ Chí Minh
Thiennguyenxd1***@gmail.com
Nam
*** Ni Sư Huỳnh Liên – P.10 – Q.Tân Bình - TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết