Ảnh đại diện Diễm (ZA0063)
Lê Thị *** Diễm
11/07/1985
0932235***
Tp Hồ Chí Minh
Lediem.***@gmail.com
Nữ
*** Trần Đình Xu P. Cầu Kho Q1
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trung cấp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết