Ảnh đại diện Hương (ZA0245)
Phạm Thị *** Hương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp