Ảnh đại diện Nhung (ZA0291)
Diệp Thị *** Nhung
02/06/1993
0984034***
Tp Hồ Chí Minh
nhung.dtk2***@gmail.com
Nữ
Bùi Quang Là, phường 12, Gò Vấp, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết