Ảnh đại diện Hiệp (ZA0568)
Võ Huỳnh *** Hiệp
25/05/1997
0363584***
Tp Hồ Chí Minh
Vodaihiep1***@gmail.com
Nữ
*** Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết