Ảnh đại diện Ánh (ZA0588)
*** Ánh
24/06/1993
0374167***
anhphuong240***@gmail.com
Nữ
Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết