Ảnh đại diện Phương (ZA1613)
Đào Thị *** Phương
03/08/1997
0386914***
Hà Nội
phuongphuong03081***@gmail.com
Nữ
Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết