Ảnh đại diện Thùy (ZA1662)
Phan Ngọc Thùy
26/06/1994
0388102***
Tp Hồ Chí Minh
ngocthuy.26061***@gmail.com
Nữ
*** đường Nguyễn Chí Thanh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết