Ảnh đại diện Thuy (ZA1859)
*** Thuy
03/07/1996
0961419***
Hà Nội
thuyvu***@gmail.com
Nữ
*** Hoàng Ngân, phường Trung Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết