Ảnh đại diện Trang (ZA1949)
Hoàng *** Trang
18/02/1994
0963222***
Tp Hồ Chí Minh
hoangtran***@gmail.com
Nữ
***, Bình Gĩa, phường 10, thành phố Vũng Tàu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết