Ảnh đại diện Trang (ZA2671)
Nguyễn *** Trang
06/12/2000
0347119***
Hà Nội
trang.nt1***@gmail.com
Nữ
*** chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Hà Nội
2 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết