Ảnh đại diện Hậu (ZA3056)
Hoàng Thị *** Hậu
02/08/1995
0358946***
Tp Hồ Chí Minh
hoangthimy***@gmail.com
Nữ
Sơn Tây, Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết