Ảnh đại diện Bích (ZA3621)
Hảo Trần *** Bích
07/07/1996
0962905***
Hà Nội
bichhao0***@gmail.com
Nữ
Xuân Đỉnh, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết