Ảnh đại diện Mai (ZA3677)
*** Mai
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Nhân viên tại Công ty Luật TNHH MTV Bigboss Law
Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng nghiên cứu, giải quyết hồ sơ
- Kỹ năng tìm kiếm pháp luật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Bằng tốt nghiệp đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Dân sự)
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được một công việc ổn định, có cơ hội phát triển bản thân để hoàn thành mục tiêu trở thành luật sư trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp