Ảnh đại diện Mai (ZA3759)
Trần *** Mai
05/04/1997
0367679***
Hà Nội
tranmai***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết