Ảnh đại diện Mai (ZA3874)
Tô Thị *** Mai
12/07/1994
0977162***
Tp Hồ Chí Minh
maitth1***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Văn Lượng, Phường 17
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
15 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết