Ảnh đại diện Nhi (ZA4898)
Trần Thị *** Nhi
29/05/1995
0796808***
Đà Nẵng
tranthilamnhi2***@gmail.com
Nữ
Thôn Mỹ Tây, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết