Ảnh đại diện Thảo (ZA5425)
*** Thảo
24/02/1999
0969010***
Hà Nội
luxiavuhongt***@gmail.com
Nữ
Tập thể *** Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết