Ảnh đại diện Quỳnh (ZA5749)
Nguyễn Hà Như Quỳnh
28/06/1999
0902995***
Tp Hồ Chí Minh
nhuquynh061***@gmail.com
Nữ
*** Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết