Ảnh đại diện Hương (ZA5853)
Nguyễn Thị *** Hương
04/08/1993
0374045***
Hà Nội
thuhuongh***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** Đồng Me
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết