Ảnh đại diện Tâm (ZA6332)
*** Tâm
07/07/1997
0394988***
Gia Lai, Kon Tum
ntam21***@gmail.com
Nữ
Gia Lai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Gia Lai, Kon Tum
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết