Ảnh đại diện Phượng (ZA6579)
*** Phượng
24/06/1998
0987606***
phuongle2***@gmail.com
Nữ
Thôn *** Lộc Thành
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết