Ảnh đại diện Xuân (ZA7751)
Nguyễn Thị *** Xuân
25/03/1994
0901948***
Đà Nẵng
thanhxuan250***@gmail.com
Nữ
*** Lê Hữu Trác- Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết