Ảnh đại diện Vy (ZA8434)
Trần Thị *** Vy
02/04/1993
0369960***
Tp Hồ Chí Minh
tuyetvy***@gmail.com
Nữ
Hòa Kiến, Tp.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Ngân hàng - Tài Chính
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết