Ảnh đại diện Linh (ZA8523)
Nguyễn Thị *** Linh
12/07/1995
0981616***
Tp Hồ Chí Minh
ntmailinh.***@gmail.com
Nữ
đường số *** - phương 3 - quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết