Ảnh đại diện Linh (ZA8635)
Trịnh Thị *** Linh
18/02/1997
0971185***
Tp Hồ Chí Minh
nim.hih***@gmail.com
Nữ
Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết