Ảnh đại diện Anh (ZA8722)
*** Anh
05/04/1997
0983861***
Hà Nội
leminhanh5***@gmail.com
Nữ
Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
3 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết