Ảnh đại diện Huyên (ZA8791)
Nguyễn *** Huyên
09/11/1996
0364940***
Bắc Ninh
Huyenhr.***@gmail.com
Nữ
Nhân Hoà
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bắc Ninh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết