Ảnh đại diện Hạnh (ZA9778)
Phan Hồng Hạnh
28/06/2000
0968707***
Hà Nội
phhanh***@gmail.com
Nữ
ngõ *** nguyễn ngọc vũ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Khác
Hà Nội
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết