Ảnh đại diện Trâm (ZB0509)
Lê Thị *** Trâm
25/02/1997
0935751***
Tp Hồ Chí Minh
letram250***@gmail.com
Nữ
*** Xóm Chiếu, Phường 15
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết