Ảnh đại diện Trang (ZB0635)
Phạm Thị *** Trang
07/07/1997
0382514***
Bà Rịa - Vũng Tàu, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phamlinhtrang.hlu***@gmail.com
Nữ
*** Bình Giã
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bà Rịa - Vũng Tàu, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết