Ảnh đại diện Thương (ZB1141)
Phạm *** Thương
25/05/1996
0973425***
Nghệ An
phamhate***@gmail.com
Nữ
Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Nghệ An
7 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết