Ảnh đại diện Vy (ZB2105)
Dương Lê *** Vy
09/04/1997
0357359***
Tp Hồ Chí Minh
duongletrucvy0***@gmail.com
Nữ
Số *** đường số 8, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết