Ảnh đại diện Duyên (ZB2301)
*** Duyên
13/06/1996
0968290***
Bình Dương
myduyendh1***@gmail.com
Nữ
Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết