Ảnh đại diện Yến (ZB2437)
Cao *** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật